Meer uitleg over de wet van aantrekking

#12

Einstein zei het al; alles wat er bestaat in onze stoffelijke wereld is het resultaat van het onzichtbare dat zichzelf verandert in het zichtbare. Wat in je leven komt is opgeroepen door datgene waar je vaak aan denkt. Aan alles wat nu is, zijn gedachten aan vooraf gegaan.

Als je een reis wilt plannen, moet je eerst de gedachte hebben om op reis te gaan. Als je een electrische auto wilt maken, moet je eerst de gedachte hebben om er een te maken. Op deze manier wordt een gedachte omgezet in een fysieke gebeurtenis.

Als je bezorgd of angstig bent haal je meer daarvan je leven binnen. Als je je dus slecht voelt, zit je op een frequentie die meer negatieve dingen aantrekt. Ook als je onaardig over iemand denkt of oordeelt, zal jij de manifestatie van die onaardige gedachte ervaren. Maar als je je goed voelt ben je een krachtige magneet voor meer positieve dingen.

Gedachten zijn dus krachtig en het is verstandig om je bewust te worden van wat je denkt. Een voorbeeld hiervan is het waterexpirement van Dr. Masaru Emoto, een Japanse onderzoeker. Hij deed water in potjes en stelde het water bloot aan specifieke prikkels, zoals muziek of woorden. Vervolgens bevroor hij het water en bestudeerde de waterkristallen. Het resultaat was verbijsterend. Prikkels met een positieve trilling, zoals liefde, lieten mooie harmonieuze waterkristallen zien. Negatieve prikkels veroorzaakten lelijke en misvormde waterkristallen:

Sta eens stil bij het gegeven dat ons lichaam voor meer dan 60% uit water bestaat ……… !

Als je je niet bewust bent van wat je denkt, vraag je dan af hoe je je voelt. Emoties vertellen je direct wat je denkt. Het is niet mogelijk om je goed te voelen en tegelijkertijd negatieve gedachten te hebben.

Je kan je frequentie snel veranderen door een fijne herinnering, je favoriete muziek of een wandeling in de natuur.

Het gevoel van liefde is de allerhoogste frequentie die je kunt uitzenden. Hoe groter de liefde is die je voelt en uitstraalt, des te meer kracht je uitoefent.

Het mooie is dat je nu meteen kunt beginnen om je beter te voelen. Denk gezond, denk rijk, denk liefde. Velen ervaren het leven als een zware strijd, waardoor je door de wet van aantrekking (natuurwet!) dit ook als zware strijd ervaart. Maak dus nu een nieuw begin en langzamerhand zullen positieve dingen naar je toe komen.

Maar verwacht niet morgen resultaat. Dit heeft tijd en doorzettingsvermogen nodig. Zoals met alles, moet je trainen om je gedachten te sturen. Gebruik het om slechte gewoontes af te leren en nieuwe positieve gewoontes aan te leren.

Probeer er naar te streven dat je gedachten leiden naar geluk en positiviteit. Niet makkelijk, maar zeer goed mogelijk. Gedachten zijn de minst onderkende- en de meest onderschatte krachten.


Einde #12

→ Meer Verhalen → Klik Hier